Easy Sign In
 • Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng ( Tên, số điện thoại, số 

  lần visit và lịch sử dịch vụ đã làm qua).
 • Quản lý, theo dõi và báo cáo tình hình khách hàng của tiệm ( new 

  customers, regular customers).
 • Gới text message cám ơn khách hàng mỗi lần đến tiệm, và lấy ý kiến 

  khách hàng. Giúp giữ khách quay trở lại tiệm.
 • Gởi tin nhắn promotion cho khách tùy theo ý Anh Chị chủ tiệm.

 • Hệ thống lấy hẹn online và nhắn tin confimation và nhắc hẹn cho 
  khách.

Dể Dàng Sử Dụng

Dùng Được Trên Mọi Thiết Bị
Lệ Phí Thấp
24/7 Hổ Trợ
Cách Truyền Thống

Giấy + Viết

Khách vào tiệm ký tên và dịch vụ vào tờ giấy trắng của tiệm. Tờ giấy này sẽ bị vứt bỏ đi cuối ngày, Hoàn toàn không có lợi ích gì khác.

Digital Sign In

Phần Mềm Easy Sign In

Khách vào tiệm sign in và chọn dịch vụ để làm qua phần mềm Easy Sign In trên Ipad hoac Tablet. Hệ thống sẽ lưu lại tên khách , số điện thoại, số lần visit và lịch sử dịch vụ đã làm qua. GIúp Anh Chị chủ tiệm quản lý, thống kê được lượng khách hàng đến tiệm: new customers, regular customers.

Hệ thống text message của Easy Sign In giúp Anh Chị chủ tiệm nhắn tin cám ơn khách mỗi khi đến tiệm, lấy ý kiến khách hàng ( review) hoặc gởi coupon cho khách, giúp giữ khách quay trở lại tiệm.

Video Clip - Easy Sign In